Feltételek


Gépkocsit vezethet, aki
- érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel,
- állandó lakhellyel,

Fizetés:
- készpénz
- átutalás

 

 

Napi 400 km feletti megtett út esetén újra kell tárgyalni az bérlés díját!


 A bérleti díj teljes összegét előre kell fizetni, a biztosítási önrészt letétbe kell helyezni. Ha a bérlő a gépjárművet biztosítási esemény nélkül és sérülésmentesen adja le, a Rent a car a letétbe helyezett önrészt visszafizeti a bérlőnek.

 
Átutalással történő fizetés esetén részletes felvilágosításért forduljon munka-társunkhoz, egyedi fizetési mód is lehetséges.

   
Biztosítás


A bérleti díj a biztosításokat tartalmazza. Kár esetén a megadott önrész ami , 20-100ezer forintig autótól függően .

Bérbevételtől számítva a bérlőt terheli a KRESZ szabályok megszegéséből eredő ( gyorshajtás , ittas vezetés , stb, ) bírság , tilos parkolás és az autópálya jopgosulatlan használatának díja.

Ugyancsak a bérlőt terheli a bármelyik harmadik fél biztosítása alapján nem érvényesíthető költségek vagy károk.

Autópálya-használat megvásárlása a bérlő költségére.

 

Kiegészítő felszerelések

Gyerekülés, tetőcsomag-, kerékpár- tartó, hólánc, kerékpár.

Gépjármű használata

A gépkocsit kenő- és üzemanyaggal teljesen feltöltve, tartozékaival együtt adja át a bérlőnek. A gépjármű használatakor felmerült egyéb költségek a bérlőt terhelik. Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a bérleti szerződésben megjelölt helyen és időben ugyanolyan állapotban visszaadni, mint átadáskor volt.

Autóbérléssel kapcsolatban utólagosan felmerült költségeket (sérülés kártérítés, tankolási költség, közlekedés-szabály-sértés miatti büntetés, parkolási pótdíj, autópálya-bírság, stb.)  a bérlőnek felszámolja.

Bérleti szerződés hosszabbítása esetén a bérlőnek a szerződés lejárta előtt 24 órával kell ezt a tényt a tudomására hoznia és további előleget fizetni.a szerződést nem köteles meghosszabbítani.